โทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์การถ่ายโอนข้อมูล, การกู้คืนข้อมูล, ข้อมูลยางลบ

วิธีการเปิดใช้ Caps Lock บน Chromebook

75
iMusic

เปิดฝาล็อคบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หรือ Mac เป็นเรื่องง่ายเหมือนมันอาจจะเป็น. ทั้งหมดที่คุณทำคือการกดปุ่มแป้นพิมพ์, and you’re done – it really couldn’t be any simpler. Other types of computers don’t make it as easy as that though. One example is when someone wants to enable caps lock on Chromebook.

With a Chromebook laptop, there isn’t a simple keyboard button to press that turns on caps lock. นี่คือ, แน่นอน, incredibly inconvenient. Considering caps lock has been the main feature of the QWERTY keyboard for so long, it’s strange that Google didn’t include it in their laptop designs. ดังนั้น, let’s take a look at Chromebooks and how you can turn on caps lock.

ด้วย, get to know how to use Kodi on Chromebook ตลอดจน how to set up Showbox with Chromecast.

วิธี #1 – Default Keyboard Shortcut

The lack of a keyboard shortcut makes most people assume you can’t enable caps lock on Chromebook, but you can do so with ease.

You’ll notice that in place of where the caps lock key is on most keyboards is aค้นหา” สำคัญ. All you have to do is press “Alt” และ “ค้นหา” simultaneously and caps lock turns on. มันง่ายที่, and to disable caps lock you can either use this shortcut again or press shift.

If this combination doesn’t work to turn off caps lock, you can try another approach. At the bottom right of your display click on your profile picture. A menu will appear, and if you have caps lock on Chromebook, it will sayCAPS LOCK is on“. Just click this, and it’ll turn it off for you.


If you’ve got into the habit of typing on a laptop with the caps lock in the generic position, this is going to take you a bit of getting used to. That’s why some people opt into changing the shortcut.

วิธี #2 – Create Your Own Shortcut

If you prefer having a caps lock button in the traditional place, you can change a few settings. Follow these easy steps, and you’ll be done.

ขั้นตอน #1 – Start by clicking on your Google account’s profile picture at the bottom-right of your monitor.

ขั้นตอน #2 - Click the settings cog icon and when the menu appears, เลื่อนลงไป “เครื่อง” มาตรา.

ขั้นตอน #3 - เลือก “แป้นพิมพ์option and look for theค้นหาkey from the list that appears.

ขั้นตอน #4 - ในที่สุด, next to theค้นหา” การเข้า, click on the drop-down menu and change it toCaps Lockbefore closing this page.

Doing this will switch the Chromebook’s search key so that it now acts as a caps lock enable key. Like we said before if you’ve always been a keen fan of Windows or Mac computers, this approach is more user-friendly.


Other Solutions to Enable Caps Lock on Chromebook

Although the methods we’ve shown you above are the most effective and simplest ways of enabling caps lock on your Chromebook, there are some other ways to go about this task.

 • Use an External Keyboard. Laptops are convenient simply because users can move them around with ease, as opposed to a desktop computer. Adding an external keyboard does make it more difficult to move around. อย่างไรก็ตาม, if the keyboard has a caps lock key, this will solve your problem.
 • Hold Down the Shift Key. Understandably if you want to type a lot of words in all caps then holding down shift the whole time can put a strain on your fingers. ที่กล่าวว่า, if you have a habit of enabling caps lock on Chromebook for a single letter, consider using the shift key. If you hold down shift and then type, whatever you type will be in caps.

อย่างชัดเจน, it’s easier to make one of the adjustments that are in the previous methods. กระนั้น, if you prefer one of these fixes you can give them a shot!


Other Chromebook Keyboard Shortcuts

Keyboard shortcuts are well, shortcuts. They don’t just save you a few seconds; they also reduce stress.

Let’s say you’re using Microsoft Word to write an essay and you want to save it every few minutes in case the application or your laptop crashes. It’s much easier to hit CTRL + S every so often than it is to navigate your way into the “ไฟล์” เมนู. Here are some other useful shortcuts to remember:

 • CTRL + T opens a new browser tab
 • CTRL + W closes your current browser tab
 • CTRL + F5 screenshots your laptops display and saves it
 • CTRL + D bookmark your current browser tab
 • ALT + “-” (ลบ) minimizes the application window
 • ALT + Left Arrow goes to the previous browser page
 • ALT + Right Arrow goes to the next browser page (if you have already pressed back)
 • เปลี่ยน + Alt + ยังไม่มีข้อความ displays all of your Chromebook’s notifications
 • CTRL + เปลี่ยน + Q signs you out of the Google account you are currently using
 • เปลี่ยน + Left Click opens whichever link you click on in a new browser tab

และ, best of all…

 • CTRL + ALT + ? will display all of the Chromebook’s keyboard shortcuts

Now that you know how to enable caps lock on Chromebook on top of the other shortcuts we’ve just shown you, you can become a more efficient computer user. Once you get the hang of these even the easiest of tasks – like opening a new tab – will be easier!

Caps Lock Not Working After Making Changes?

Are you experiencing some problems with your Chromebook’s keyboard after making changes? ไม่ต้องกังวลเพียง แต่; this doesn’t mean your laptop is broken. After you change caps lock on Chromebook, you may have to follow these steps to fix any keyboard problems that occur.

 • ขั้นตอน #1 – First you should turn your Chromebook off, รอไม่กี่นาที, and turn it back on.
 • ขั้นตอน #2 – If the issue persists, try signing in as a guest and check if the problem still happens.
 • ขั้นตอน #3 – If you’re able to use your keyboard fine while using a guest account, the issue lies with your personal Chromebook account.
 • ขั้นตอน #4 – To delete a Chromebook account, go to the account sign-in menu and select your profile.
 • ขั้นตอน #5 – At the bottom-right of the account’s profile picture, click the arrow and selectRemove this user”.

หลังจากทำเช่นนี้, your account will no longer be active on your Chromebook. You’ll then be able to sign in using your Google account once again and check if this has fixed your keyboard problems.

Removing the Owner Account

One issue is that if your account is the owner account, then you can’t remove it. แทน, you’ll have to do a factory reset to remove it. หากเป็นกรณีนี้, follow these steps instead.

 • ขั้นตอน #1 – Take a backup of all your personal data using a cloud storage service or USB flash drive.
 • ขั้นตอน #2 – Click your profile picture at the bottom-right of your screen and click the settings icon.
 • ขั้นตอน #3 – Scroll to the bottom of this page and click on “สูง”.
 • ขั้นตอน #4 – Locate thePowerwashsection and from this menu, คลิกที่ “เริ่มต้นใหม่” แล้วก็ “ต่อ”.
 • ขั้นตอน #5 – Allow the Chromebook to complete the factory reset process. Once it is complete, you can sign in with your account again, and the issue should be gone.

Regardless of if your keyboard issues arise after you change the settings or out of the blue, you can use this method to try and fix it. If this doesn’t help and you still have keyboard problems, there could be a hardware issue. ในกรณีนี้, contact the laptop’s manufacturer.

To Conclude on how to enable caps lock on Chromebook

หวังว่า, we will see Google add caps lock keys to their future Chromebook models. For writers, gamers, and pretty much anyone who uses a laptop or a computer, the caps lock key can be very helpful. แน่ใจ, you can hold down the shift key as you type, but if you’re typing lengthy sentences all in caps, this can be difficult. โชคดี, this is one computer issue that isn’t hard to fix. By just adjusting your Chromebook’s keyboard settings you’re good to go and can enable caps lock on Chromebook สบาย.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ. เราจะถือว่าคุณตกลงกับเรื่องนี้, แต่คุณสามารถเลือกหากคุณต้องการ. ยอมรับอ่านเพิ่มเติม